Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest restArtownia Beata Tur z siedzibą w ul. Ciasna 12/5, 58-420 Lubawka.
2) Firma nie powołała Inspektora ochrony danych.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi w oparciu o art. 6 ust. 1 p. a, czyli wyrażenie zgody.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być firma hostingowa, firma zarządzająca systemem informatycznym.
W przypadku wypełniania formularza dla portalu HopGórki.pl dane przekazane zostaną odpowiedniej jednostce samorządu terytorialnego.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres roku od zakończenia korespondencji.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych, nie otrzyma Pani/Pna odpowiedzi.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.